POST-COVİD 19 (uzun dönem etkileri)

POST-COVİD 19 (uzun dönem etkileri)

Covid-19 enfeksiyonu sadece akut döneminde yaptığı etkiler ile kalmayıp uzun dönemde de hasar oluşturma potansiyeli bulunmaktadır.

.

Covid-19 enfeksiyonu sadece akut döneminde yaptığı etkiler ile kalmayıp uzun dönemde de hasar oluşturma potansiyeli bulunmaktadır.  Güncel bilgiler baz alındığında covid-19 kronik bir enfeksiyon olmasa da uzun dönemde yaptıkları tartışılmaktadır. Hastalarımız akut dönem sonrasında birçok şikayet ile covid -19 kontrol polikliniklerimize başvurmaktadırlar. Güncel çalışmalar ışığında covid-19 enfeksiyonu sonrasına görülebilen durumlar hakkında bilgilendirme yapacağım bir yazı hazırladım. Öncelikle yeni tanımlamalar ile başlayacağım;

* AKUT COVİD: Covid -19 semptom ve bulgularından sonraki 4 hafta

* DEVAM EDEN SEMPTOMLU COVİD-19: Covid-19 semptom ve bulgularından sonraki 4-12 hafta

* POST-COVİD-19 SENDROMU: Covid-19 uyumlu enfeksiyon sonrasında 12 haftadan uzun süren, başka bir nedene bağlanamayan semptom ve bulgular

* UZAMIŞ COVİD: Devam eden semptomlu covid -19 ve devam eden post covid - 19 sendromu

Bu tanımlamalardan sonra covid -19’ un en sık hangi komplikasyonlara yol açtığından bahsedeceğim ;

? Nörolojik ( nörokognitif defisit, uyku sorunları, duyu ve motor defisit)

? Solunum sistemi ( nefes darlığı, kronik öksürük)

? Kardiyovasküler ( göğüs ağrısı )

? Hematolojik- vasküler ( devam eden veya tekrarlayan trombozis)

?  Sindirim sistemi ve Karaciğer-safra yolları (karaciğer fonksiyon bozukluğu)

? Renal ( kronik böbrek hastalıkları )

? Kas- iskelet sistemi ( kas ağrısı ve kaslarda güçsüzlük )

? Dermatolojik ( saç dökülmesi )

65 yaş üstü, sigara içiciliği, KOAH, DM, KBY, malignite (kanser), immünsüpresyon (AIDS, uzun süre steroid kullanımı, organ transplantasyonu)  hastalığı olanlarda komplikasyon gelişme riski artıyor .

Covid-19 virüsü birçok organı tutabilmekte ve bu organlarda çeşitli değişiklikler yapabilmektedir. En sık tutuğu organ akciğerler olup covid-19 sonrası pulmoner sistemde (solunum sistemi)  komplikasyonlara daha ayrıntılı bakacak olursak;

? Pulmoner emboli (Akciğer damarlarının tıkanması)

? Derin ven trombozu ( vücuttaki derin toplardamarlarda oluşan kan pıhtısı)

? Pulmoner fibrozis (akciğerlede bulunan küçük hava keseleri (alveoller) duvarlarının kalınlaşması ve sertleşmesi)

? Fibrotik bantlar

? Uzamış öksürük

? Bronşeaktazi (bronş duvarındaki kalıcı genişleme ve harabiyet)

? Astım benzeri durum

Tours University Hospital’de yapılan bir çalışmada covid-19 tanısı olan 150 hasta 7. 30. ve 60. Günlerde kontrole çağrılmıştır. 30. ve 60. günlerde en sık görülen semptomlar; mevcut ağırlığının %5’inden daha fazla kilo kaybı, şiddetli nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, koku kaybı, deri bulguları, kas ağrısı (miyalji) ve sindirim sistemi bozuklukları idi. En sık görülen kalıcı semptom ‘ tat ve koku kaybı’ olarak saptanmıştır.

İtalya’da yapılan 143 hastanın dahil edildiği bir çalışmada ise hastaların yüzde 87’sinde yakınmaların Covid-19 sonrası 60.3 (SS=13.6) gün sürdüğü görülmüştür. Hastaların yüzde 72.7’sinin zatürresi (pnömonisi) vardı. Yaşam kalitesi ise yüzde 44.1’inde kötüleşmişti. Yorgunluk yüzde 53.1, nefes darlığı yüzde 43.4, eklem ağrısı yüzde 27.3 ve göğüs ağrısı yüzde 21.7’sinde gözlenmiştir.

Covid-19 uzun dönem etkileri ile ilgili bilinmeyenler çoktur. Önümüzdeki süreçte yapılacak geniş kapsamlı araştırmalar bize bu konu ile ilgili daha kapsamlı bilgiler verecektir.

Size söz yine baharlar gelecek.

2556 Görüntüler

Yorumlar