Eğitimde normalleşme süreci; Yüz yüze eğitimde detaylar

Eğitimde normalleşme süreci; Yüz yüze eğitimde detaylar

İllerin risk grubuna göre yüz yüze eğitimde süreçler nelerdir

.

İller düşük,orta,yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrılmıştır. Düşük,orta,yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Düşük ve Orta riskli bölgeler Ortaokullar 5,6,7. sınıf 2 gün okulda 3 gün uzaktan eğitim verir. Yüksek ve çok riskli bölgelerde ise uzaktan eğitim devam edecek. Tüm risk gruplarında 8. ve  12. sınıflar yüz yüze eğitim verir. 9,10,11.sınıflar düşük ve orta risk grubunda yüz yüze yüksek ve çok yüksek risk grubunda ise uzaktan eğitim alacaktır. Tüm risk gruplarında sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

Yorumlar