Sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca ek ödeme

Sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca ek ödeme

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına aylık net 850 TL, Aile Hekimlerine ise 3.000 TL ek ödeme yapılacak.

.

Resmi gazetede yayınlandı. Korona virüse yakalanan Aile Hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak. 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Aile Hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılacak.

 "Geçici Madde-6 (1) 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL’Yİ, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850.-TL’yi geçmemek üzere,COVİD-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı;16 ncı maddenin üçüncü fıkrası ile 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında dikkate alınır.”

Yorumlar